Blog 3

Leeractiviteiten als sleutel tot actief (digitaal & fysiek) leren

Leeractiviteiten als sleutel tot actief (digitaal- & fysiek) leren

Het klaslokaal van vandaag hoort een dynamische omgeving te zijn die tegelijk digitaal en fysiek is. Leerkrachten nemen daar een grote verantwoordelijkheid in. Ze moeten de leerlingen in staat stellen om actief deel te nemen aan hun leerproces. Maar hoe kunnen leerkrachten leerlingen in staat stellen om actief deel te nemen én tegelijkertijd hun leeractiviteiten beheren?


De leeractiviteit is hiervoor een cruciale hoeksteen. Een digitaal overzicht van alle leeractiviteiten (fysieke- én digitale-) maakt het leren en het leerproces transparant. Leerlingen kunnen zowel in de les als buiten de les bij de materialen (voorbereiding, studeren). Maar het gaat veel verder dan alleen het beheren van leeractiviteiten. Met een leeractiviteit als hoeksteen hebben leerkrachten mogelijk een fijnmazig overzicht van waar leerlingen staan in het leerproces. 


Maar misschien is die leeractiviteit ook digitaal een hoeksteen? We kunnen elke leeractiviteit immers verbinden met leerdoelen (ook de fysieke leeractiviteiten). Dit geeft overzicht & inzicht in waar leerlingen sterk scoren, waar leerlingen die uitvallen, welke doelen nog aangeboden moeten worden, welke doelen klaar zijn voor een test, etc.


Nu we toch digitaal en fysiek verbinden. Waarom ook niet het klasmanagement aan diezelfde leeractiviteiten verbinden? We kunnen bijvoorbeeld een spelregel maken die het inschalen op basis van een leeractiviteit, een groep van leeractiviteiten of een leerdoel in goede banen leidt.  Zo kunnen we op basis daarvan enkel instructie geven aan die leerlingen die daarvoor gekozen hebben. 


Leerlingen die er niet voor kozen maar het wel nodig hadden zijn wel eigenaar van de keuze om dat niet te doen. Hen kunnen we aanspreken op die keuze en met hen spreken over het waarom van die keuze. Een andere spelregel kan bijvoorbeeld een sleutelactiviteit zijn die peilt naar motivatie of kennis. Een erg eenvoudige spelregel is afvinken. Leerlingen vinken na het afwerken van een leeractiviteit (fysiek of digitaal) deze activiteit wel digitaal af.


Al deze spelregels, gekoppeld aan de leeractiviteit als hoeksteen bieden leerkrachten inzicht in leerlingen hun leerproces. Maar het biedt ook een krachtige tool om leerlingen de kans te geven om actief deel te nemen aan hun leerproces en hun leren te versterken. Samen met jou krijgen ook zij meer zicht op het leerproces. 


Volgende keer in deze blog bekijken we hoe je leeractiviteiten met een ZRL-gerichte didactische meerwaarde kan structureren (ZRL = Zelf Regulerend Leren).


Wil je meer leren. Schrijf je dan zeker in voor de slotdag van het INSTALL-ed project.

Mark W.