Blog 4

Structuur leidt tot focus en prestaties

Structuur leidt tot focus en LEERprestaties?

Vaak is het moeilijk voor een leerling om opgestart te geraken, te weten waar hij/of zij gebleven was, in te schatten welke stappen nodig zijn om tot een goed resultaat te komen,... Structuur is een krachtig instrument om hen daarin te ondersteunen. Het schept ruimte en kan de concentratie verhogen in een rustige maar krachtige klasatmosfeer. Meer nog het kan je leerlingen een boost geven in hun leereffectiviteit. 

Die structuur kan zelfs over tijd en plaats van je les en lesruimte heen werken. Het leerklimaat wordt zo een soort continu gegeven, dat je niet meer bij het begin van elke les met veel moeite moet uit de doeken doen. Dat kan tenminste als je die structuur digitaal verankert en daar zowel fysiek als digitaal op steunt. Toen Covid in volle kracht uitbrak en scholen hals over kop online moesten werken, merkte we dat een aantal scholen daar helemaal klaar voor waren.  


Anderzijds merkte we ook dat de meeste scholen weinig gewapend waren om het plotse beroep dat we deden op het zelf regulerend leren van leerlingen in goede banen te leiden. Het onderscheidende element van die van die scholen die een vlotte overgang maakte? Structuur, die digitaal verankerd is. Wat bedoelen we dan met structuur? 
Elke combinatie van sets én spelregels bundel je in een blauwdruk. Die maak je bij voorkeur als team. Voor projectwerk maak je een projectM!X die je als sjabloon gebruikt voor projecten. Een remediëringsM!X, ThemaM!X, VakM!X, HoofdstukM!X,... Je kan ze gradueel opbouwen om structuur te geven aan leerpocessen en daarmee je lerenden te ondersteunen in zelf regulerend leren. Ook zal het helpen om je eigen tijd gerichter en effectiever te verdelen. Je kan zo meer ruimte maken voor een cauchende aandacht.


Digitaal? Je kan dit proces op een fysieke manier aan je leerlingen aanbieden (bv. op papier via een weekplan of lesplan). Maar het wordt zo veel praktischer als dat ook digitaal kan. Hierdoor kan je ook makkelijke overzichten ontsluiten die je in een oogopslag inzicht geven in het verloop van je les bij de leerlingen.  Digitaal of fysiek, alles valt of staat met het maken van een sjabloon of blauwdruk. Daaraan kan je individueel werken als leerkracht, maar zeker ook als team.  


In enkele van de volgende blogs doen we het verhaal van hoe onze pilotscholen met het maken van een blauwdruk aan de slag zijn gegaan. Die scholen zullen ook aanwezig zijn op onze slotdag van het INSTALL-ed op 17/02. Daarvoor kan je jezelf gratis inschrijven.   

 

Mark W.