Blog 10:
de school als digtaal designer

Elke school = digitaal designer!

Vandaag krijgen leerkrachten massa's tools ter beschikking waar ze als team of als professional kunnen of moeten mee werken. Over die tools is uiteraard goed nagedacht. Het zijn vaak staaltjes van knap digitaal design, maar voor de leerkracht vormen ze een van de vele externe designs waarmee ze aan de slag moeten. Een overvloed aan digitale tools en features die moeilijk combineerbaar zijn werken daardoor voor leerkrachten eerder overweldigend. Als leerkrachtenteam gebruiken ze bovendien samen heel wat digitale tools, waardoor ze eerder verder dan dichter bij een gemeenschappelijke digitale aanpak komen te staan. Zo is er weinig digitale ontwerpruimte voor het team dat creatief verschillende tools wil integreren in een eigen digitaal-didactische-aanpak. Tools die andere tools integreren in didactische formats zijn zeldzaam. i-learn is er zo een, maar het voortbestaan daarvan is onzeker.In GPT-tijden waarin het kernproces in de klas sterk wordt uitgedaagd, zorgt dat voor een groeiend spanningsveld dat meer aandacht verdient. 


Schoolcontexten moeten zelf antwoorden kunnen formuleren. Impact ontstaat door een gelijkgerichtheid in het kernproces. Leren!  Morgen is het weer SETT, en volgende week is het weer Learning Bytes Festival waar vele mogelijkheden om onze aandacht concurreren, maar hoe komt het toch dat met al deze tools, scholen nog steeds moeilijk in staat zijn om eigen digitale antwoorden formuleren? 


Bestaande digitale tools en E-content zijn nog sterk gericht op kennisoverdracht of gestructureerd vanuit designs zoals 'cursussen'. Maar wat als scholen flexibele antwoorden zoeken om projecten, labo's, co-teaching, remediëring, enz aan te pakken. Wat als ze eigen didactische spelregels willen opstellen waar ze in plaats van digitaal leren, digitaal het leerproces willen visualiseren en in kaart brengen? Wat als scholen zelf vanuit hun eigen visie antwoorden zoeken voor wat er onder de oppervlakte leeft?


Scholen die design thinking of co-creatie met lerenden toepassen leren snel dat hun eigen lerenden hen meer nieuwe inzichten bieden dan ze voor mogelijk hielden. Het helpt hen om sneller te vertalen wat er onder de oppervlakte al enkele decennia broeit. Begrippen als talent gericht onderwijs, gepersonaliseerd leren en 21e-eeuwse vaardigheden, worden vaak bekritiseerd en zijn zeker nog niet de norm. 


Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we prioriteit geven aan ontwerpprincipes die zich richten op de leerling, het leerproces, de samenwerking tussen school en team, de leeractiviteit, inzicht in het leerproces, curriculumperspectief, innovatieklimaat, GDPR-proof gegevensarchitectuur en co-creatie. Deze principes zijn nodig om een leeromgeving te creëren waarin de behoeften van de leerling centraal staan en waarin technologie wordt gebruikt om het leerproces te verbeteren. Lees hieronder meer over deze ontwerpprincipes en hoe ze kunnen worden toegepast.


Teken of becommentarieer hier de INSTALL-ed design principes.


Grtz

Mark Willems