Blog 5: Hoe maak je zelfregulerend leren zichtbaar voor leerlingen? Lesvoorbereiding 3.0

Lesvoorbereiding 3.0

Hoe campus Fenix met de leerM!X aan de slag ging.

“Hoe ondersteun je leerlingen zodanig dat ze eigenaarschap over hun leerproces kunnen opnemen?”  Het was de onderzoeksvraag die Dagmar, GO!-pedagogisch begeleider SO, en ik (Karolien, GO!-pedagogisch medewerker LeerM!X) kregen van Campus Fenix bij het begin van dit schooljaar.  Tijdens een eerste gesprek merkten we meteen hoe een team van gedreven vakleraren (ongeveer 12 leraren uit verschillende graden) én directie op zoek was naar een innovatieve manier en gemeenschappelijke taal om het leerproces van leerlingen vorm te geven in een flexibele én klassieke onderwijsvorm.  Het doel van ons traject: nagaan of de LeerM!X-aanpak een meerwaarde kon bieden om hun klasmanagement, dat erg gericht is op zelfregulerend leren taal te geven en te versterken. 


Dankzij een sterke schoolvisie op leren en een schoolcultuur die sterk inzet op co-creatie en professionalisering, slaagden we erin om, reeds na één sessie, de LeerM!X als antwoord op hun vraag te lanceren.  Tijd om aan de slag te gaan dus! 

In de twee sessies die daarop volgden namen we uitgebreid de tijd om zelfregulerend leren, inclusief het model van Zimmerman, te bespreken en te onderzoeken wat de impact hiervan is op het beleid, het team, de individuele leraar en de leerlingen.  Het resultaat: Campus Fenix koos 3 ZRL-vaardigheden die voor hen centraal komen te staan in de schoolwerking en waarvoor in co-creatie schooleigen spelregels werden ontworpen.    


Automatisch ontstond een nieuwe vraag: ‘Hoe maken we dit zichtbaar voor leerlingen?’  Tijdens een co-creatiesessie (sessie 4) gingen we aan de slag om een LeerM!X-blauwdruk te ontwerpen.  Het uitgangspunt daarbij is dat we structuur geven aan het leerproces én structureel inzetten op een aantal spelregels die de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen moeten ondersteunen en versterken.    Daarbij werd uiteraard ook aandacht besteed aan effectieve didactiek én het ontwerpen van betekenisvolle leeractiviteiten, zowel digitaal als op papier.  Al snel ontstonden ook intensieve gesprekken over de impact van ZRL op het huidige sporenbeleid, doelgerichte evaluatie, effectieve feedback en het aanbieden van hulpmiddelen. 


Na 4 sessies kijken wij en het team van Campus Fenix tevreden terug op het gelopen traject.  De school heeft een ZRL-focus gekozen en een gemeenschappelijke taal gecreëerd met spelregels en LeerM!X-blauwdrukken.  Tijd om dit alles eens uit te proberen in de klas!  Tijdens een laatste sessie kwam het team opnieuw samen om hun ervaringen te bespreken en hun LeerM!X’en bij te sturen.  Ook werd er nagedacht over een bredere communicatie naar het schoolteam om het draagvlak volgend schooljaar te vergroten. 

De school heeft de voorbije jaren ook sterk geïnvesteerd in digitalisering en is dan ook bijzonder benieuwd naar de ontwerpideeën die de twee co-creatiesessies met EdTech-bedrijven in hun school heeft opgeleverd. 

Na 6 sessies konden we landen met een antwoord op de oorspronkelijke vraag:  


“Hoe ondersteun je leerlingen zodanig dat ze eigenaarschap over hun leerproces kunnen opnemen?” 

Met spelregels en een LeerM!X, natuurlijk! 

Ben jij ook benieuwd?  Schrijf je dan zeker in voor de workshop over de LeerM!X en de workshop van één van deze twee EdTech-bedrijven: Smartschool of ClassID). Het verhaal van Fenix komt aan bod in de Workshop De LeerM!X en die van ClassID. 


Karolien Vertriest