Wat is INSTALL-ed?

DIGITAAL + leren = ?

Digitaal leren staat op de agenda! Meer nog, het heeft intussen zijn weg naar vele praktijken gevonden. Daar heeft een zekere pandemie voor een versnelling, zeg maar - voor een digitale 'boosterprik' -gezorgd. Dat is op zich een goede zaak, maar hoe zorgen we er nu voor dat leerlingen tijdens dat digitaal leren, ook goed leren. Hoe kunnen we een goede balans vinden tussen digitaal en fysiek leren? Hoe kunnen we deze 'booster' inzetten om alle leren, fysiek én digitaal, effectiever te maken?

Zonder metacognitie, geen leren! We stellen het hier wat scherp, maar de kracht van metacognitie of het actief omgaan met het eigen leerproces, is wetenschappelijk heel sterk onderbouwd en heeft een enorm groot effect op het leerrendement. Het project INSTALL-ed zoomt precies daarop in! Metacognitie wordt geactiveerd wanneer lerenden eigenaarschap voelen over hun leerpoces en daar ook vertrouwen in kunnen ontwikkelen. Zeker als hun leeromgeving hen gaandeweg helpt groeien in die autonomie. We spreken in die context van groeien in Zelf Regulerend Leren, of kortweg ZRL (ook SRL, Self Regulated Learning, Zimmerman 2001). Maar hoe kan je ZRL in goede banen leiden? En kan dat ook digitaal?

Zonder eigenaarschap, geen metacognitie! Zowel ons onderwijssysteem als de huidige EdTech markt (aanbieders van software en digitaal leermateriaal voor onderwijs) zijn gegroeid vanuit een gedachtepatroon waarin het de leerkracht en bij uitbreiding de software is die de touwtjes van dat leerproces in handen heeft. In dit project onderzochten we hoe we daar op een andere manier mee kunnen omgaan. M.a.w. hoe de leerling gaandeweg meer, het eigen leerproces in handen kan nemen.

INSTALL-ed! De partners van dit project werkten een training uit voor deelnemers uit Ierland, België, Letland en Finland. We werkten ook samen met 8 pilootscholen die aan de slag zijn gegaan met een aanpak rond digitaal klasmanagement voor ZRL (De LeerM!X). Met 5 EdTech bedrijven ontwikkelden we prototypes om de haalbaarheid van die LeerM!X aanpak te onderzoeken (Bookwidgets, Smartschool, Digitale Methode, Gynzy, MyStudentID). Daarin wordt en werd in co-creatie met leerkrachten en leerlingen van de 8 pilootscholen gewerkt.

Slotevent op 17 februari in Brussel! Om te kunnen delen wat we geleerd hebben én met EdTech bedrijven samen een aanzet te geven om ZRL ook digitaal aan te pakken, organiseren we een gratis slotevenement in het Herman Teirlinck gebouw in Brussel. Naast boeiende workshops over ZRL en een digitale aanpak hiervoor zullen ook EdTech bedrijven workshops geven. Daarin tonen ze samen met pilootscholen welke nieuwe ontwerpen ze overwegen digitaal ZRL-klasmanagement mogelijk te kunnen maken. We hebben ook twee top keynote sprekers kunnen strikken. Ontdek hier het hele programma of schrijf je meteen in via via deze link!

Het plenaire gedeelte gaat in het Engels door, een deel van de workshops gaan in het Nederlands door.